ODKRYWAĆ WIECZNOTRWAŁE Nieprzemijająca nowość chrześcijaństwa vs. postchrześcijański świat

                                                                                                                             Bo na tej ziemi jesteś po to właśnie

By z ognia zgliszcza

       Mógł powstać dyjament

                      Wiekuistego zwycięstwa zaranie

                                               C. K. Norwid, Po to właśnie

O KONFERENCJI

 

Żyjemy w czasach, w których (nie po raz pierwszy w historii) ogłasza się śmierć chrześcijaństwa. Ale ono oparło się wszystkim wyrokom śmierci, jakie na nie wydawano, przeżyło wszystkie egzekucje. Także te, które miały być eutanazją, bezbolesną, powolną, niemal niezauważalną śmiercią, polegająca na dostosowaniu chrześcijaństwa do różnych form „nowych czasów”, których przejawem jest zawsze to samo: ogłoszenie, że nie ma prawdy, a w konsekwencji nie ma też dobra i piękna. Mimo różnych prób „ożenienienia” chrześcijaństwa z duchem czasu, który to „ożenek” byłby śmiertelną zdradą – ono trwa. Czy tak radykalne zakwestionowanie możliwości odróżniania prawdy od fałszu, dobra od zła, piękna od szpetoty, z jakim mamy do czynienia dziś, nie zada mu ostatecznego ciosu? Czy ta siła, która przejawia się w budzących u wielu strach lub odrazę: teorii gender, w ruchach LGBT, w ekologizmie i powszechnej inkluzywności czyli braku rozróżniania postaw – będzie grabarzem chrześcijańskiego przesłania, chrześcijańskiej prawdy o cudowności świata i wielkiej godności człowieka?
Nawet jeśli nie ma już cywilizacji chrześcijańskiej – nie ma chrześcijańskich społeczeństw ani chrześcijańskich instytucji – Ewangelia zachowuje swą żywotność. W czasie naszej konferencji chcemy zastanowić się, czy może ona na nowo kształtować życie państw, tak, jak robiła to od początku istnienia naszej ery, przez prawie dwadzieścia wieków? Czy też może będzie ożywiać jednostki, pojedyncze osoby, „małe trzódki”? Być może pojawią się też inne, istotne pytania, na przykład takie, czy jest możliwe ocalenie tego, co chrześcijaństwo wniosło do rozumienia i stanowienia prawa, do odkrycia godności człowieka, jego transcendencji i wiecznego przeznaczenia i przeniesienia tych osiągnięć do nowej cywilizacji? Tak czy inaczej – nie odpowiemy na wszystkie te pytania, może nawet nie odpowiemy od razu na żadne. Ale konferencja ma być wyrazem postawy służby prawdzie, tej jedynej sensownej postawy, jaką może przyjąć człowiek, istota rozumna i wolna. Tej zasadzie – służby prawdzie, zasadzie, która płynie z pewności, że prawdę można poznać i nią żyć – jest wierne Collegium Intermarium, a konferencja, na którą Państwa zapraszamy, jest tej wierności wyrazem. Serdecznie zapraszamy w mury Collegium Intermarium, zarówno 10 XII br., jak też każdego innego dnia!

Arkadiusz Robaczewski

Pełnomocnik Rektora Collegium Intermarium d.s. studiów i programów badawczych

ZOSTAŃ MECENASEM NAUKI

Wspierając finansowo naszą konferencję nawiązują Państwo do najlepszych wzorców tych naszych przodków, którzy potrafili z osobistego majątku wspierać działania budujące dobro wspólne. Na pewno wielu z Państwa zechce znaleźć się w gronie mecenasów polskiej kultury i nauki. Jest to ważne, zważywszy, że jest ona dziś spychana z głównego nurtu, często poddawana drwinie i wyszydzana. Dzięki Państwa ofiarności ten trend może ulec odwróceniu. Udział w konferencji jest bezpłatny. Ale koszt w przeliczeniu na jednego uczestnika wynosi ok 300 zł (wynagrodzenie prelegentów, poczęstunek (w tym obiad dla wszystkich uczestników, inne opłaty). Dlatego zachęcamy do zostania Mecenasem konferencji. Donację na jej organizację można zrealizować, klikając w poniższy przycisk:

ORGANIZATORZY KONFERENCJI

AKADEMIA ZAMOJSKA

Akademia Zamojska jest uczelnią publiczną funkcjonującą w Zamościu od 1 września 2021 r., powołaną na mocy ustawy z dnia 8 lipca 2021 r.

Jej bazę stanowi Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu, która funkcjonowała w mieście w latach 2005-2021.

Władze Akademii Zamojskiej dokładają wszelkich starań, aby Uczelnia czerpała z najlepszych tradycji akademickich Zamościa, jakimi była działalność historycznej Akademii Zamojskiej w latach 1594-1784, założonej przez kanclerza i hetmana wielkiego koronnego Jana Zamoyskiego.

Obecnie Akademia Zamojska oferuje studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie (II stopnia) i podyplomowe.

Rektorat Akademii Zamojskiej znajduje się w obrębie Starego Miasta przy ul. Pereca 2. Uczelnia przyjęła strukturę instytutową, w ramach której funkcjonują cztery Instytuty:

– Instytut Humanistyczno-Medyczny

– Instytut Społeczno-Ekonomiczny

– Instytut Techniczno-Informatyczny

– Instytut Naukowy.